banner1
banner2
banner3

önüm

Biz köp dürli yşyklandyryş önümlerini öndürmekde we satmakda ýöriteleşýäris

Has giňişleýin gör

biz hakda

Müşderilerimiziň ýokary hilli önümleri we gün energiýasy ulgamlarynyň çözgütlerini almagyny üpjün ediň

img hakda

näme edýäris

“Jiangsu JUTONG Lighting Group Co., Ltd.” Hytaýyň köçe yşyklandyryşynyň öýi bolan Zangangzhououda ýerleşýär.JUTONG yşyklandyryş topary, önüm dizaýnyny, gözleg we barlag, önümçilik, marketing we satuwdan soňky hyzmaty öz içine alýan köçe yşyklandyryjy we yzygiderli çözgüt üpjün edijisidir.

Çalt hereket edýän sanly döwürde, bazarlaryň we müşderilerimiziň isleglerini anyk bilýäris.Talaplary ýüze çykarmak, aragatnaşyk çykdajylaryny azaltmak, iş tertibini optimallaşdyrmak we iş netijeliligini ýokarlandyrmak üçin internet tehnologiýasyny durmuşa geçirýäris.

Has giňişleýin gör
Sorag

Önümlerimiz ýa-da baha sanawymyz barada maglumat almak üçin e-poçtaňyzy bize iberiň we 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys.

Sorag

amaly

Köçe, kwadrat, ulag menzili, duralga, howly, şeýle hem ýapyk yşyklandyryş we senagat we magdan yşyklandyryş enjamlary üçin.

 • hasaba alnan maýa(million ýuan) 50

  hasaba alnan maýa
  (million ýuan)

 • zawod örtükleri(inedördül metr) 88000

  zawod örtükleri
  (inedördül metr)

 • işgärleri 280

  işgärleri

 • egiriji maşyn(tonna) 2400

  egiriji maşyn
  (tonna)

 • önümçilik kuwwaty(million ýuan) 300

  önümçilik kuwwaty
  (million ýuan)

habarlar

Kompaniýanyň dinamikasyna düşüniň we pudak täzeliklerine üns beriň

Toruň örtmedik ýerini gurşap bilerler

Toruň örtmedik ýerini gurşap bilerler

Middle Hill Road, resmi ýol meýilnamasyna girizilmän, Nanshan depesiniň arasynda öwüsýän kiçijik bir ýol, ýöne bu iki esasy ýoluň arasyndaky gysga ýol we ulag tebigy ýagdaýda ösýär.

Köçe çyra postlarynyň klassifikasiýasy we materiallary haýsylar?

Köçe çyralaryny yşyklandyrmaga islegiň artmagy bilen, goldaýan önümleri, köçe çyralary üçin bazar hem ösýär.Bu ...
has köp >>

Täze işlenip düzülen alýumin gün bagynyň çyralary götermek we gurmak gaty aňsat

"Bu alýumin polýus gün çyralaryny götermek we gurmak gaty aňsat. Görnüşinden, olar gaty owadan."Liu Hong, mana ...
has köp >>