sahypa_head_bg

önüm

400W ýel turbinaly ýel gün köçesi ýeňil gibrid

Gysga düşündiriş:

Yşyk-diodly yşyk:24V60W, CREE LED, 32P * 3W, 30LUX / 8M, 6500K

Gün paneli:poli / monokristally, 35V120W, 17% öwrülişiň netijeliligi

Batareýa:12V100AH ​​* 2 çuňňur gaýtadan işleýän Gel batareýasy

Windel turbinasy:24V400W

gözegçi:Windel gün gibrid dolandyryjysy

Polýus:Galvanizleýji bejergisi bilen 8,5 metr beýik, polat

Iş wagty:12 sagat / d, 6H doly energiýa re + imi + 6H energiýa tygşytlaýyş tertibi, 3 sany ýagyş we ýagyş günleri dowam etdi.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Windel Gün gibrid köçesiniň çyralary polýuslary

Materiallar:Adatça Q235B / A36, iň pes hasyl güýji ≥235n / mm², şeýle hem Q460, ASTM573 GR65, GR50, SS400, SS490ST52-den gyzgyn togalanan rulon

Gurmak beýikligi:6m-12m

Polýusyň görnüşi:Tegelek konus;Sekizburç konus;Göni kwadrat;Turbaly basgançak;Köpburçly

Galyňlygy:2,5mm-10mm

Faceerüsti bejermek:“Hot-Dip” ASTM A123, Reňk poliester güýji ýa-da müşderi tarapyndan talap edilýän başga bir standartdan soň galvanizasiýa edildi.

Gorag derejesi:IP65

Kepillik:Bütin ulgam üçin 10 ýyl

Custöriteleşdirilen / dizaýn hyzmaty:Teklip edilýär

LED Gün ýel yşyklandyryş ulgamynyň aýratynlyklary

(1) systemokardaky ulgam konfigurasiýalary iş wagty: gije 11-12 sagat, üznüksiz 3-4 gün ätiýaçlyk bilen batareýanyň kuwwaty.

(2) Sazlama ylmy hasaplamalara we in engineeringenerçilik taslama tejribesine esaslanýar.

(3) Galvanizli polýus, biz tarapyndan maslahat berilýän standartlaşdyrylan amaly modeldir.Müşderileriň aýratyn talaplaryna laýyklykda has köp nagyşlar bilen düzülip bilner.

(4) Partshli bölekler CEewropa standartlaryna laýyk gelýän ýokary hilli CE / IEC Rohs kepillendirilen.

(5) Müşderiniň e-poçta haýyşy boýunça iberilip bilinjek ulgamyň her bölegini has jikme-jik tehniki kesgitlemek üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

LED materialyň beýany

Yşyk-diodly indikator

1.) Çyra bedeni: Pressokary basyşly öl-guýma alýumin.Poslama garşy

2.) Poliester maddasy bilen ýüzünde ulanmak.

3.) Oýlanmany amala aşyrmak: Pokary arassalykly alýuminiýden ýasalan.

4.) Örtük: Streokary güýç we ýokary açyk berk aýna

5.) Berkidiji bolt we nurbatlar: Poslamaýan polat

6.) armaragyň diametri: 48mm ýa-da 60mm

7.) IP67

Gün paneliniň beýany

1).Gün paneliniň ýokary netijelilik polikristally ýa-da Mono öýjükleri we Alýumin çarçuwasy, Tempered aýna goşmak bilen öwrüliş netijeliligini üpjün edip bileris.

2).5 ýyl kepillik, adaty önümçilik güýjüniň 90% -inden az bolmaly däl, 10 ýyl içinde, adaty çykyş güýjüniň 80% -i 25 ýylyň içinde.

Gün

Gün jeli batareýasy> 8 ýyl ömri

Gün-gel-batareýa

Gel batareýasy aşa köp zarýad ýa-da aşa köp zarýad bermäge ukyply, titremäni, zarba garşylygy, uzak saklamagy başarýar.Ony saklamak üçin kislota ýa-da suw goşmagyň zerurlygy ýok, Kislota duman ýok, Daşky gurşaw taýdan arassa.

Dolandyryjynyň beýany

1).gorag derejesi: IP68, tozan we suw geçirmeýän täsirli

2).Görnüşi: PWM Afrika ýaly gowy Gün şertleri we MPPT wtih gyşda erbet şertleri bolan Kanada ýaly ýurtlar üçin ýokary netijelilik.

3).Streeteke we goşa köçe yşyk çykaryşyna gözegçilik çeýe

4).Dimmable & Human Sensor elýeterli.

Dolandyryjy

Arza

ýel-gün-gibrid-köçe çyralary
Hytaý-zawod-önümçilik-dürli-aýratynlyklar-ýel-gün-gibrid-köçe çyralary

  • Öňki:
  • Indiki: