sahypa_head_bg

önüm

Jutong LED köçesi Yşyklandyryş

Gysga düşündiriş:

LED köçe çyrasy, ýagtylyk çeşmesi hökmünde ýagtylyk diodlaryny (LED) ulanýan yşykdyr.LED yşyk köçe çyrasynyň esasy özüne çekijiligi, ýokary basyşly natriý (HPS) we metal Halide (MH) ýaly adaty köçe çyralary bilen deňeşdirilende energiýa netijeliligi.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Köçe yşyklandyryşy

LED köçe çyrasy, ýagtylyk çeşmesi hökmünde ýagtylyk diodlaryny (LED) ulanýan yşykdyr.LED yşyk köçe çyrasynyň esasy özüne çekijiligi, ýokary basyşly natriý (HPS) we metal Halide (MH) ýaly adaty köçe çyralary bilen deňeşdirilende energiýa netijeliligi.Dürli linzalar bilen LED ýol çyrasy diňe bir kanagatlandyrmak üçin däl, eýsem dürli gurşawy goramak üçin hem ulanylyp bilner.LED tehnologiýalarynyň täzelenmegi bilen has täsirli we ekologiýa taýdan arassa yşyklandyryjylar ulanylar.Professional LED köçe yşyk kompaniýasy hökmünde JUTONG size bäsdeşlik bahalarynda ýokary hilli LED ýol çyralary bilen üpjün edip biler.Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.

Led köçesini yşyklandyrmagyň artykmaçlyklary

ENERGI TyA Tygşytlamak
LED köçe çyrasy az sarp edýär.Greenaşyl energiýany netijeli ulanmak we uglerod aýak yzlaryny azaltmak üçin yşyklandyryjylar has giňden ulanylýar.

HOWPSUZlyk
LED ýol çyrasy howpsuzlyk üçin örän möhümdir.Howa peselenden soň, HPS ýa-da MH ýaly adaty köçe çyralary gyzmak üçin gaty köp wagt alyp biler, LED köçe çyrasy bolsa sowuk howada gülläp ösýär.Ingylylyk döwründe ýylylyk ýagtylygyň ömrüne täsir edip biler;LED ýol çyrasyna beýle täsir etmeýär.Derrew we öçürip biler.

UZAK DURMUŞ
Adaty köçe çyrasy bilen deňeşdirilende, LED köçe çyrasynyň ömri has uzyn.Heatylylyk täsiri bolmazdan, yşyklandyryjy adaty köçe çyralaryndan has köp işläp biler.Tehnologiýa ösensoň, LED geljekde has uzak ömür alar.

GÖRNÜŞLER ÜÇIN SÖ .GI
Mör-möjeklere has az özüne çekiji.Adaty yşyklar ýaly däl, LED köçe çyrasy az mör-möjekleri özüne çekýär.

Reňk öwrülişigini gowulandyrýar
LED köçe çyrasy reňk görkezilmegini gowulandyrýar.Reňkleriň gowulaşmagy sürüjilere obýektleri tanamagy aňsatlaşdyrýar.

Led köçe çyralary nähili işleýär?

LED ýol çyrasy yşyklandyrmak üçin AC güýjüni ulanýar.Çyra ýakmak / öçürmek üçin el bilen ýa-da wagt wyklýuçateli ulanylyp bilner.LED sürüjisiniň kömegi bilen, yşyk çyrasynyň durnukly işleýändigine göz ýetirip biljek LED yşyk köçe çyrasynyň çykyş naprýa .eniýesi durnuklydyr.


  • Öňki:
  • Indiki: