sahypa_head_bg

Biz hakda

Jiangsu JUTONG Lighting Group Co., Ltd.

Hytaýda köçe yşyklandyryşynyň öýi bolan Zangangzhououda ýerleşýär.JUTONG yşyklandyryş topary, önüm dizaýnyny, gözleg we barlag, önümçilik, marketing we satuwdan soňky hyzmaty öz içine alýan köçe yşyklandyryjy we yzygiderli çözgüt üpjün edijisidir.

Näme üçin JUTONG

Çalt hereket edýän sanly döwürde, bazarlaryň we müşderilerimiziň isleglerini anyk bilýäris.Talaplary ýüze çykarmak, aragatnaşyk çykdajylaryny azaltmak, iş tertibini optimallaşdyrmak we iş netijeliligini ýokarlandyrmak üçin internet tehnologiýasyny durmuşa geçirýäris.Şol bir wagtyň özünde, işgärlerimizi internet merkezi pikirleniş usuly bilen ýaraglanmaga, hyzmatlarymyzy üpjün etmek üçin internet tertibinden peýdalanmaga çagyrýarys.

Jiangsu JUTONG yşyklandyryş toparynyň 280 işgäri bar.

Zawodyň umumy meýdany 88000 inedördül metrden gowrak.

Productionyllyk önümçilik kuwwaty 300 million ýuandan gowrak.

Biz näme edýäris

Köçe, kwadrat, ulag bekedi, duralga, howly, şeýle hem ýapyk yşyklandyryş we senagat we magdan yşyklandyryş enjamlary üçin köp dürli yşyklandyryş önümlerini öndürmekde we satmakda ýöriteleşýäris.Önümlerimizde gün energiýasy köçe çyrasy, LED köçe çyrasy, bir golly we goşa golly lampalar, ýokary polýus lampa, toparlaýyn lampalar, bag çyrasy, landşaft çyrasy, gazon çyrasy, ýerasty lampa, gün energiýasy çyrasy, LED lampa, LED lampa saklaýjy, gün paneli, çüwdürim heýkeli, svetofor, yşyk çyralary, elektrik energiýasy geçiriji polýus we balast, görkezilen zatlar bilen ulanmaga itergi berýär.Şeýle hem, ýagtylygyň ýa-da wagt bilen dolandyrylýan wyklýuçatel görnüşlerini öndürýäris.

Biziň maksadymyz

Hiliň üstünde durýarys we “hil - bu işiň durmuşy” syýasatyna gönükdirilendir.Şol bir wagtyň özünde, gözleglere we täzeliklere ünsi çekýäris.

Biziň ileri tutýan ugurlarymyz

Bazarda yzygiderli bäsdeşlik etmäge mümkinçilik berýän müşderileriň maslahatyna aç-açan garamak.Hil, abraý we müşderini kanagatlandyrmak ileri tutulýan ugurlarymyzdyr.

Biziň ynanjymyz

“Hil we netijeli dolandyryş gözlemek” biziň ynanjymyzdyr.Täze we bar bolan müşderilere iň gowy hyzmatlarymyzy tüýs ýürekden hödürleýäris.

Biz bilen habarlaşyň

Güýçli ukyplarymyz we ajaýyp tehnologiýamyz bilen müşderilerimiziň ýokary hilli önümleri we gün energiýasy ulgamlarynyň çözgütlerini almagyny üpjün ederis.